Kulturní vým?na

Organizace výstav, sout??í, vystoupení a souvisejících akcí v ?eské republice a ?ín?.

Oblast kulturní vým?ny:

T??i?t? spo?ívá v akcích kulturní vým?ny mezi ?eskou republikou a ?ínou.

Témata kulturní vým?ny:

  • Organizace koncert?, tane?ních, divadelních, cirkusových a jiných um?leckých vystoupení;
  • Po?ádání sportovních akcí a závod?, sout??í v kung-fu, dal?ích bojových um?ních atd.
  • Organizace výstav knih, ?asopis?, kaligrafie, krajinomaleb, známek, staro?itností a dal?ích výstav z kulturního pokladu obou zemí.
  • Zaji?t?ní ú?asti na filmových a televizních festivalech a dal?ích akcích obdobného charakteru v ?eské republice i ?ín?.
  • Publika?ní a expedi?ní ?innost v ?eské republice i ?ín?, tisk periodik, knih a um?leckých tisk? i dal?í související ?innosti.

   

Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz