Kulturní výměna

Organizace výstav, soutěží, vystoupení a souvisejících akcí v České republice a Číně.

Témata kulturní výměny:

  • Organizace koncertů, tanečních, divadelních a jiných uměleckých vystoupení;

  • Pořádání sportovních akcí a soutěží.

  • Organizace výstav knih, časopisů, kaligrafie, krajinomaleb, známek, starožitností atd.

  • Zajištění účasti na filmových a televizních festivalech a dalších akcích obdobného charakteru v České republice i Číně.