Obchodní činnost

  • Průzkum trhu

Pro zájemce o uplatnění na trhu v Číně nebo České republice vypracujeme písemnou zprávu o možnostech vstupu na trh.

  • Obchodní zastoupení

Poskytujeme obchodní zastoupení pro výrobky českých firem v Číně, i čínských společností na českém trhu.

  • Účast na obchodní činnosti

V Číně i v ČR zajistíme akce týkající se obchodní výměny mezi ČR a Čínou.

  • Založení společnosti

Pro čínské i české subjekty v Číně i v ČR zajišťujeme veškeré formality nezbytné k založení společnosti a obchodního zastoupení.

  • Služební cesty

Organizujeme služební cesty do Číny i České republiky.