Tlumočnické a překladatelské služby

Ověřené i neověřené překlady textů a dokumentů, tlumočení při různých příležitostech.

  • Písemné překlady:

Překlady z čínštiny do češtiny a dalších jazyků, překlady z češtiny do čínštiny a dalších jazyků.

  • Tlumočení:

Tlumočení z čínštiny, češtiny a angličtiny při různých příležitostech, včetně soudního i nesoudního tlumočení.

  • Typy překladů:

Zajišťujeme překlady různých typů dokumentů, tlumočení při různých příležitostech, včetně oblasti obchodní, technické, kulturní, literární, umělecké, vzdělání a výchovy, sportu, lékařství, práva, stavebnictví, realit, turistiky, vojenství, zemědělství, náboženství, apod.

  • Tlumočení v Číně:

Můžeme zajistit tlumočení při všech příležitostech i v různých lokalitách v rámci Číny.

  • Jazykové korektury:

Naši rodilí mluvčí mohou dle potřeby provést korektury přeložených textů z různých oblastí a oborů dle své specializace.

  • Překladatelé a tlumočníci:

Naši překladatelé a tlumočníci jsou držiteli magisterských titulů a mají zkušenosti s tlumočením a překladem.

  • Ceny překladů:

Ceny překladů jsou diferencovány podle obtížnosti překladu a druhu textu. Cena je vždy domluvena s klientem dopředu.

  • Způsob platby:

Většinou jsou služby placeny v hotovosti. Je také možná úhrada fakturou. V některých případech je nutné složit zálohu.

  • Zachování mlčenlivosti:

Důvěrný obsah překládaných dokumentů nesdělujeme bez vědomí a souhlasu klienta druhým osobám a organizacím.